فیلتر شدن سایت پربیننده ی دارالصادق و اقدام آیت الله صافی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
اخبار - اخبار موسسه
فیلتر شدن سایت پربیننده ی دارالصادق و اقدام آیت الله صافی
 
مسئول سایت: از آیت الله صافی پرسیدم شما برای رفع فیلتر این سایت اقدامی نمی کنید؟
فرمودند: فعلا انگلیس بر مخالفین تصوف مسلط است و ما کاری نمی توانیم بکنیم
بعد ایشان اشعاری بمن دادند و فرمودند این اشعار را در پاسخ به کسانیکه سایت های مردم را به ناحق فیلتر می کنند منتشر کنید: 
 
 
دل غم دیده ی من در جهان غمخوار هم دارد 
بـــرای راز دل دل محـــــرم اســــــرار هم دارد
 
سخـــــن بسیــــار دارد دل ز جــــــور روزگـــار اما
اگـر گــوید ســـخن داند ضــــرر بســــیار هم دارد
 
نمی گویم به غیــــر  از حق به عالَم گرچه می دانم
که گوش از بهـــر بشــــنیدن در و دیــوار هم دارد
 
ســـر سبـــزم زبان ســـرخ آخـر می دهد بر باد
چرا چون حرف حق گفتن طناب دار هم دارد
 
قــــوی حـــق ضــعیفان را به غــارت می برد اما
نمی دانـد جهــــان یک خــــالق جبــار هم دارد
 
مکن ظلـــم و ســـتم ظالم بتـرس از آه مظلومان
که روز روشــن هــــر فــرد شــــام تــار هم دارد
 
بتـــرس از آتش قهــر خــدا کـــز بهر مـا ایـــزد
اگــر دارد بهـــشت و آب کـــوثر نــار هم دارد
 
اگر تیــغ تو می برد مبـــر نان کسی هـــرگز  
که این برندگی را خنجر خوانخوار هم دارد
 
بجــــای نوش دائم میزنی نیـــش نمی دانی
که این راه و روش را عقرب جرّار هم دارد
 
به گرد هیـــچ بهر هیچ در عالم پیــچ ای هیــچ
که این پیچیـــدگی را در طبیعت مــار هم دارد
 
هنــــوز ای مدعی اندر فــراز دارد در عــــالم 
علی در مکتب خــود میثـــم تمّـــار هــم دارد
 
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید