برید بن معاویه عجلی چاپ
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 
امام صادق (ع) - شاگردان

او از روايان امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده و در زمان امام صادق علیه السلام درگذشته است .

او از نظر جلالت و بزرگى شأن نزد اهل بيت به مقام فوق وثاقت رسيده كه امام درباره او و يارانش فرمود: اوتاد روى زمين و سرشناسان دين چهار نفرند: محمد بن مسلم، بريدبن معاويه، ليث بخترى مرادى و زرارة بن اعين.

و در سخنى ديگر فرمود: اصحاب پدرم، زرارة بن اعين، محمد بن مسلم، ليث مرادى و بريد عجلى، مرده و زنده شان مايه آبرو و زينت بوده‏ اند. اينان به پا دارنده عدل و داد و صدق و راستى و از پيشروان و مقربانند.

و در حديثى ديگر فرمود: اين چهار تن، برگزيده و امين خدا بر حلال و حرام اويند. و باز فرمود: اينان نگهبانان دين و امينان پدرم بر حلال و حرام خدايند؛ اينان پيشروان در دنيا و سبقت گيرندگان در آخرت هستند. و بسيارى ديگر از جملات عطرآگين و ستايش ‏آميز كه امام درباره اين نيكان فرموده است.

بريد از جمله اصحاب اجماع امام باقر علیه السلام مى ‏باشد.